Tečaj “Novi u Vjeri”

Tečaj Novi u vjeri je kreirao Nick Vujičić i namijenjen je svima koji su odlučili prihvatiti dar vječnog života u Isusu i sada se pitaju što dalje